346 Old Street

£
,000,/ Per Sq. Ft
Sq Ft: 9,286 NIA 13,015 GIA
Tenure: Freehold
  • Address: England 
  • Price: £7,000,000 
  • Sqft: 9,286 NIA 13,015 GIA 
  • Tenure: Freehold